به گزارش الحدث روز شنبه ۲۹آذر، سپاه پاسداران از بیم حملات هوایی یا عملیات خرابکارانه، تأسیسات فردو و بخشی از تأسیسات اراک را به تونل‌های زیرزمینی مناطق مرزی با آذربایجان و ترکمنستان منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش خامنه‌ای تصمیم به این انتقال را گرفته و دستور تشدید حفاظت از شماری از دانشمندان هسته‌یی توسط یگان ویژه حفاظت سپاه پاسداران و انتقال خانواده‌هایشان را به شهرهای کوچک کوهستانی را صادر کرده است. روند انتقال برنامه هسته‌یی به زیرزمین در دو ماه گذشته انجام شده و ماهواره‌ها آن را ثبت کرده‌اند.
در قسمت دیگری از این گزارش آمده است، انتقال بخش بزرگی از برنامه موشکی رژیم ایران به کرج و کوه‌های گرگان و نیز انتقال بخشی از سکوهای پرتاب موشک به کوه‌های مریوان را تأیید و با احداث ۱۰تونل زیرزمینی نزدیک سرپل‌ذهاب حفر شده که حدود ۱۰۰موشک زمین به زمین در آنها پنهان شده، که این موشکها در نزدیکی مرز با عراق استقرار داده شده‌ که علاوه بر امکان هدف قرار دادن عمق اسرائیل،نزدیکترین نقطه پرتاب موشک، برای هدف قرار دادن سایت‌های آمریکادر عراق یا سوریه است.
 یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹