شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن فراخوان به اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام و بازدید از زندانهای ایران از جمله اعلام کرد:

فاشیسم دینی حاکم بر ایران در هفته چهارم آذرماه ۹۹ در یک اقدام جنایتکارانه دست کم ۱۲زندانی در زندانهای زاهدان، قم، بروجرد، سقز، گوهردشت کرج، سپیدار اهواز و اسفراین را اعدام کرد. یکی از اعدام شدگان یک زن زندانی بود که در زندان سپیدار اهواز حلق‌آویز شد.

روز ۲۹آذرماه بهنام و شعیب ریگی در زندان زاهدان، روز ۲۷آذر شهاب جاوید در زندان مرکزی قم، رسول فردوس، در زندان بروجرد و محمد مرادی در زندان مرکزی سقز، روز ۲۶آذر ۳زندانی در زندان رجایی شهر کرج و روز ۲۲آذر دو زندانی در اسفراین اعدام شدند.

سه شنبه دوم دی ۱۳۹۹