علیرغم گذشت ۱۱ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، علیرغم پیگیریها و مراجعات خانواده خانم ایرایی به دادسرای اوین در روزهای اخیر، مسئولان پاسخ روشنی به آنان نداده‌اند و خانواده وی نسبت به پرونده سازی وضعیت سلامت او در نگرانی بسر میبرند. از این رو خانواده خانم ایرایی از آنان خواسته‌اند تا دستکم اجازه تماس تلفنی یا ملاقات با او را بدهند تا از سلامت فرزندشان مطمئن شوند. با این حال امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به آنها گفته است “فتنه قرچک را گلرخ ایرایی راه انداخته است و اگر هم اتفاقی برایش افتاده باشد، مستحق آن است.” سخنان وی در حالی است که سازمان زندانها در زمان بازداشت و تحمل حبس مسئولیت جان و سلامت زندانیان را بر عهده دارد. امین وزیری همچنین افزوده است فعلا نباید منتظر فرزندشان باشند.
بر اساس این گزارش ستاد پیگیری سپاه خانواده خانم ایرایی را احضار کرده و ضمن تهدید از آنان پرسیده است از کجا میدانند که گلرخ ایرایی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در بازداشت است. ماموران امنیتی همچنین به آنها گفته‌اند که سر و صدای رسانه‌ای صورت گرفته و نباید در خصوص بازداشت خانم ایرایی اطلاع رسانی کنند!
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹