بخش هایی از پیام معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره دهمین گزارش دبیرکل و ادامه رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران
بیش از حد اعضای شورای امنیت از بی توجهی ایران به محدودیت ها چشم پوشی می کنند ، از جمله مواردی که ایالات متحده مجدداً از طریق مکانیزم ماشه اعمال کرده است.
سلاح های ایرانی همچنان در منطقه نزدیک ایران و فراتر از آن تکثیر می شوند. شورای امنیت مسئولیت رسیدگی به رفتارهای بی ثبات کننده ایران را دارد و عدم انجام آن اعتبار این نهاد را زیر سوال می برد.
بی میلی به اقدام موثر پیام خطرناکی به دیگر مستبدان سرکش در سراسر جهان می دهد. اعضای شورا باید رفتارهای ایران را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند محکوم کنند و بازیهای خطرناک رژیم را با مماشات اقتصادی پاداش ندهند.
اگر رژیم ایران به دنبال کاهش تحریم ها و فرصت های اقتصادی است ، ابتدا باید نشان دهد که در تغییر اساسی رفتار خود جدی است. ایران باید اخاذی هسته ای خود را متوقف کرده و در مورد یک توافق جامع شامل محدودیت های پایدار هسته ای و مقابله با توسعه و تکثیر موشک های بالستیک و همچنین توافق در مورد حمایت مداوم از تروریسم ، بازداشت ناعادلانه شهروندان و سایر فعالیت های بی ثبات کننده آن در منطقه مذاکره کند. از اینکه دبیر کل استفاده از کانال تجاری را که در قطعنامه 2231 آمده با وجود مغایرت با مکانیزم ماشه همچنان تشویق می کند متاسفیم.
 
 
 
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹