به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام شنبه ۶دی ۹۹، معلم زندانی سید هاشم خواستار برغم ۶۷ سال سن و وضعیت جسمی نامساعد در زندان وکیل آباد مشهد تحت فشار و در شرایط سختی بسر میبرد. وی دچار فشار خون بالا است و لازم است هرچه سریعتر از زندان آزاد شده و تحت معالجه و درمان قرار بگیرد. اما مسئولان زندان نه تنها از آزاد کردن او خودداری میکنند بلکه هر بار فشار و اذیت و آزار بر این معلم زندانی را افزایش می دهند.

یک منبع مطلع به خبرنگار سایت جوانه ها گفت: «فشار خون آقای خواستار خیلی بالاست. هفته گذشته فشار خون ایشان به ۱۷ رسیده بود. علیرغم مصرف دارو ولی همچنان در وضعیت نابسامانی از این لحاظ بسر میبرد».

این منبع افزود: «در حال حاضر بجای اینکه هر ۱۲ ساعت قرص فشار بخورد مجبور است هر ۸ ساعت بخورد. با اینحال مسئولان زندان هیچ اقدامی برای معالجه و حفظ جان وی انجام نمی دهند. او از بیماریهای مختلفی رنج می برد و باید تحت درمان و در شرایطی آرام و بدور از استرس باشد اما ماموران زندان با اقداماتی که انجام می دهند شرایط او را هرچه سخت تر میکنند».

از جمله فشارهایی که بر این زندانی سیاسی وارد میکنند کنترل تماسهای اوست. هنگام تماس آقای خواستار با خانواده اش یک مامور رودرروی ایشان نشسته و به محض اینکه آقای خواستار خارج مسائل خانوادگی حرفی بزند و یا سوالی بپرسد، مامور فورا تلفن را قطع میکند و اگر خانواده هم از اخباری صحبت کند، مامور سریع گوشی را قطع می کند. به همین دلیل به خانواده آقای خواستار در روزهای تعطیل اجازه تماس نمیدهند. چرا که ماموری برای کنترل تماس وجود ندارد.

همچنین تلفن قبل از ده دقیقه بصورت اتوماتیک قطع میشود حتی اگر صحبتهای دو طرف تمام نشده و نیمه کاره بماند.

 

 شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹