زندانی سیاسی افشین شهسواری در زندان اوین در قرنطینه این زندان به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بی‌هوش شد. وی هم‌اکنون در وضعیت وخیمی در قرنطینه زندان اوین رها شده است.
بر اثر این حمله وحشیانه افسر نگهبانها و ماموران زندان، سر و صورت وی از ناحیه ابرو شکسته، کتف وی در رفته و بدنش به‌شدت کبود شده است.
اسامی سه تن از افسر نگهبانهایی که در این ضرب و جرح وحشیانه شرکت داشتند، جلال مبینی، مهدی محمولی و فردی با فامیلی امراللهی می‌باشد.
زندانی سیاسی افشین شهسواری روز جمعه ۵ دیماه ۹۹، در قرنطینه بند ۴ زندان اوین، هنگامی که حین آمارگیری شاهد توهین و آزار دو تن از زندانیان عادی توسط زندانبانان بود، به این عمل اعتراض کرد. پس از اعتراض وی، بیش از ۱۰تن از افسر نگهبانها و گارد زندان او را تا سرحد مرگ کتک زدند و در راهرو زندان نیز با ایجاد تونل وحشت او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت به حیاط زندان بردند. در حیاط زندان وی را روی برفها انداخته و با ضربات پوتین مجدداً تا نقطه بی‌هوشی او را زدند. به‌طوری که بر اثر ضربات وارده سرش شکست، بی‌هوش و دچار خون‌ریزی شدید از بینی شد، صورتش از ناحیه ابرو شکاف برداشت و کتفش در رفت. به‌گفته یکی از شاهدان حتی در زمانی که بیهوش بود نیز ماموران وحشی زندان از ضرب و شتم وی دست برنمی‌داشتند.
دادیار زندان روز ۶دیماه۹۹ این زندانی سیاسی را فراخوانده و او را تهدید کرده است.
زندانی سیاسی افشین شهسواری اهل قزوین و متولد ۱۳۶۱ است. این زندانی سیاسی در ۸اسفند۹۷ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت شد. او مدتی در بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
این زندانی در مردادماه سال۹۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با مجاهدین خلق، به ۳سال و نیم زندان محکوم شد.

دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹