کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت که «بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته با جمعی از خیرین در آمریکا قرار است ۱۵۰ هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر تا پایان این ماه وارد کشور شود.»
وی همچنین گفت که یک میلیون دوز واکسن چینی کرونا نیز تا بهمن ماه وارد ایران می‌شود و در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد. این در حالی است که رژیم در واکنش به اعتراض مردم ایران رئیس بانک مرکزی همتی را جلو فرستاد تا وعده خرید ۱۶میلیون دوز واکسن را بدهد که تنها کفاف ۸ میلیون یعنی نزدیک به ده درصد جامعه آن هم خودیهای نظام است. اکنون رئیس هلال احمر رژیم از وارد شدن ۱۵۰ هزار واکسن یعنی برای ۷۵ هزار از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و وعده یک میلیون واکسن چینی تا بهمن ماه که فقط برای سران رژیم وپاسداران و بسیجی ها می تواند باشد خبر داد. این در حالی است که کشورهای دنیا واکسیناسیون جامعه را شروع کرده اند ولی آخوندها همجنان مردم را به وعده های واهی گول می زنند.

دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹