به گزارش وب نگار حقوق بشرایران روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین پس از احضار مهرنوش سنقری فعال هنری ساکن تهران وی را بازداشت کرد.
براساس این گزارش، از دلایل احضار و بازداشت این فعال ادبی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست اما آنچه مسلم است این فعال ادبی از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس تلفنی محروم است.
این فعال هنری در زمینه هنرهای تجسمی طی سالهای اخیر به برپایی نمایشگاههایی اقدام کرد و در خودش هم صاحب یکی گالری در تهران است که برخی از نمایشگاههای آثار هنری خود را در آنجا به نمایش می گذاشت.

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹