یکشنبه ۷ دی ماه ۹۹ جمال جدگال هموطن بلوچ اهل روستای هیتک از توابع شهرستان نیکشهر توسط نیروهای سرکوبگر اطلاعات در شهر چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
نیروهای سرکوبگر امنیتی با لباس و خودروی شخصی حوالی ظهر جمال جدگال را در یکی از خیابان های شلوغ شهر چابهار بدون توضیح و نشان دادن حکم قضایی بازداشت کردند.
خانواده این هموطن پس از گذشت بیش از دو روز بازداشت جمال جدگال، با وجود پیگیری مکرر از ارگان های امنیتی و نظامی تاکنون از محل نگهداری او اطلاعی ندارند.

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹