در حالیکه با شیوع ویروس کشنده وجهانگیر کرونا بسیاری از شرکت های دارو سازی اقدام به یافتن واکسنی برای مقابله با این ویروس کرده و تحقیقات و آزمایشات پس از گذشت نزدیک به یک سال اکنون نتیجه داده و چند شرکت موفق به کشف فرمول و ساحتن واکسن کرونا شده اند و همه کشورهای دنیا پیشاپیش و یا با قطعی شدن نتایج دست یابی به واکسن کرونا برای واکسینه کردن شهروندان درخواست خود را برای خرید این واکسن را داده و اکنون واکسیناسیون را آغاز کرده اند.

در حالیکه کشوری صنعتی مانند بریتانیا که خود از تولید کنندگان واکسن کرونا است و این واکسن به مراتب ارزان تر و نگهداریش ساده تر و کم هزینه تر از واکسن فایزر است پیشا پیش درخواست میلیونها دوز واکسن فایزر را هم کرده و صدها هزار نفر از جمله کادر درمانی را واکسینه نموده است.

رژیم آخوندها با خودداری از خرید واکسن کرونا و با بهانه های واهی مردم ایران را رها کرده تا به خیال خام خود با این ویروس و کشتار مردم مانع از اعتراض و نارضایتی آنها بشود. مضحک آنکه دنیا حتی کشورهای که خود تولید کننده واکسن هستند واکسن خریداری نموده و واکسینه کردن شهروندانشان برای سلامت جامعه را آغاز کرده اند اما رژیم آخوندها تاز مدعی تولید واکسن در ایران است که یک دروغ برای شانه خالی کردن از مسئولیت خرید واکسن کرونا می باشد.

اگر فرض بگیریم که نظام عقب مانده آخوندها چنین توانایی را هم البته از نوع سرهم کردن موشکهای کره ای و روسی و… که به جای اهداف مورد نظر سپاه تروریستی پاسداران کرمانشاه را هدف قرار می دادند! یا به بیابانهای بغداد و سوریه می خوردند یک چیزی به نام واکسن برای کشتن شهروندان سرهم بندی بکند! باز رها کردن جامعه در کام ویروس مرگبار کرونا با وعده های واهی است.

راستی آخوندها چرا عکس دنیا رفتار می کنند و واکسن کرونای تولید شده توسط شرکتهای بزرگ دنیا را به یک معما تبدیل کرده اند؟!

دلیلش این است که این رژیم افزون بر ماهیت عقب مانده و ضد بشری اش کرونا را یک فرصت برای ادامه بقای ننگین خود دانسته و خود در شیوع و گسترش آن در جامعه مانند دیگر بلاهای دیگر که هرکدام به یک فاجعه تبدیل شده اند نقش داشته است. این رژیم با ادعای ساختن واکسن کرونا در واقع دارد از خرید واکسن سر باز میزند. اما به قول عباس عبدی یکی از مهره های جنایتکار همین نظام دست آخر هم چوب را خواهند خورد هم پیاز!

مردم ایران بویژه کادر درمانی سراسر کشور باید فریاد اعتراض خود را علیه این سیاست ضد بشری آخوندها بلند بکنند و آنها را وادار نمایند واکسن بخرند.همچنین این واکسن از حساسیت های خاصی برخوردار است و باید توسط کادر درمان و مراکز پزشکی برای واکسینه کردن مردم مورد استفاده قرار بگیرد. . جامعه پزشکی ایران و سازمان بعداشت جهانی مسئول و موظف هستند در این رابطه رژیم ایران را به چالشی جدی بکشند تا جامعه قربانی مافیای نظام ضد بشری ولایت فقیه و باندهای جنایت و چپاولش نشوند. درمان دردهای جامعه ایران اما در نهایت قیام و سرنگونی این رژیم است برای آن خود را آماده ومهیا کنیم.

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹