به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی آرش گنجی فعال ادبی و مترجم طی جلسه دادگاه رسیدگی که در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ بیدادگاه تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شده بود، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، به ناصر زرافشان وکیل وی ابلاغ شده است
این فعال ادبی، بر اساس حکم صادره از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس، «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال، «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» به ۵ سال و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹