طبق رهنمود وزارت اطلاعات، سه مزدور همدست اسدالله اسدی در تحقیقات و در محاکمه مدعی می‌شدند که آنها به‌دلیل تحت فشار قرار داشتن بستگانشان وارد توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت شده‌اند، اما اسناد و مدارک جرم و از جمله پولهای پرداخت شده توسط وزارت جاسوسی و آدم کشی آخوندها به این مزدوران جنایتکار، ترفندهای وزرات و دعاوی مسخره آنها را برملا و باطل می‌کند.

بر اساس اسناد موجود روز سه‌شنبه ۵ژوئن ۲۰۱۸- یک مأمور وزارت اطلاعات به نام نگار به سعدونی اطلاع می‌دهد که ۲۱۰میلیون تومان معادل ۲۷۵۰۰یورو (به نرخ آن زمان) برایشان ارسال کرده و می‌گوید به‌زودی ۴۰۰میلیون تومان دیگر را هم می‌فرستد.

نگار به سعدونی: ۵ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۴۲۵دقیقه با شماره تلفن ایرانی ۹۸۹۳۹۹۸۰۷۲۰۰

من ۲۱۰میلیون فرستادم به حساب ایران این یارو

زنگ بزن به نسیمه، ازش بپرس اومد یانه؟ چقدر شد؟

سعدونی به نگار: ۵ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۹۲۱ با شماره تلفن بلژیکی:

دستت درد نکند ۲۷۵۰۰ (یورو شد)

نگار به سعدونی ۵ ژوئن ساعت۱۹۲۱ با شماره تلفن ایرانی

۴۰۰میلیون دیگر هم در راهه

-سند دادگاه بلژیک شماره ۱
-سند بلژیک شماره ۲
-دادگاه بلژیک شماره ۳

نگار به سعدونی ۱۰ژوئن ساعت ۲۰۵۳ با همان شماره ایرانی

این یارو به نسیمه گفت باز ببرش بقیه (پول را) بگیرین

-سند شماره ۴ دادگاه بلژیک

سعدونی به نگار، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۲۱۷

رفتیم، خونه دیدیم. اگه میشه یه چیزی درست کن، ما تا ۲۸۰ حاضر شدیم بدیم. گفت تاجمعه دیگه وایستم چون چند تا باز مشتری داره. جاش خیلی خوب بود اتاق خواب بزرگ، باغ، فقط یه رنگ میخواد. اگه تونستی بعداً خبرش بهم بده.

-سند شماره ۵ داداگاه بلژیک

سعدونی به نگار ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸- ساعت ۹۳۸

با این پول نمیشه، خونه ویلایی، ۱۵۰هزارتا دیگه جمع بشه بهتر است، با ۴۰۰هزار تا خونه دایم عمری میخری، یک‌سال و نیم دیگه پیش اینا کار کنم میشه خرید

-سند شماره ۶ دادگاه
-سند شماره ۷ دادگاه

نگار به سعدونی ۲۱ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۵۲۰

سلام، میدونم ازم ناراحتی ولی خدا شاهده گیر کار و اینا هستم و وقتی میرم خونه خیلی خستم و دنبال پول هستم که اکی بشه بفرستم شما خونه‌ای که دلتون میخواد بخرید. اون بسته که فرستادی میرسه نگران نباش، لطفاً روز عملیات هیچ قولی، مسئولیتی اونجا نگیر با ماشین خودت که فقط تو و نسیمه باشین برین و بیایین حتی شخص دیگه تو ماشینتون نباشه. به‌خاطر موفقیت میگم لطفاً جدی بگیرید.

-شماره ۸ دادگاه بلژیک

سعدونی به نگار، ۲۶ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۴۲۳

ماشین امروز خریدیم تا هفته دیگه حاضر میشه

نگار به سعدونی ۲۶ژوئن ساعت ۱۳۳۸

مبارک باشه، اصلاً این ماشین قراضه بتون نمی‌آمد، بخدا از این حرفها هم نزن، دوست دارم دنبال کارای زبر و زرنگ باش. به کسی راجع به ماشین اصلاً نگید حتی وقتی خریدین اومد

سعدونی به نگار ۲۶ژوئن ۱۸۴۷

ازت ممنونم رفتیم پول کامل را گرفتیم

-شماره ۹ دادگاه
-شماره ۱۰دادگاه
-شماره ۱۱ داد\اه

نگار به سعدونی ۲۷ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۵۵۱

دو برابر پول ماشین میاد دستت

سعدونی به نگار ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۵۵۳

خدا کنه فردا دانیل هم پول بیاره، هم راحت بشیم

نگار به سعدونی۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۵۵۳

میاره

-شماره ۱۲ دادگاه
-شماره ۱۳ دادگاه

سعدونی به نگار روز ۲۸ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۷۴۳- (سعدونی بعد از بازگشت از لوکزامبورگ به نگار گزارش می‌دهد): «ما نیم ساعتی هست برگشتیم، خدا را شکر همه چیز خوب بود، نزدیک ۲۰ ساندویچ گرفتم». (یعنی بیست هزار یورو)

سعدونی به نگار روز ۲۸ژوئن ۲۰۱۸ساعت ۱۷۴۸-

دانیل گفت «اگه همه فروختین (یعنی اگر جنایت موفقیت‌آمیز انجام شد)، یکشنبه یعنی فردای روز عروسی تو کشور علی (آلمان) با هاتون قرار میزارم، هدیه بهمون میده»

-شماره ۱۴ دادگاه
-شماره ۱۵دادگاه

موجودی نزد نسیمه و سعدونی در هنگام دستگیری:

مبلغ کشف شده در تفتیش خانه نسیمه نعامی شامل ۳۵۷۰۰یورو در سه پاکت داخل کمد در اتاق خواب و هم‌چنین ۹۳.۸۰ یورو پول به‌صورت متفرقه

عکس محل جاسازی ۳۵۷۰۰یورو پول نقد درخانه نسیمه نعامی

-شماره شماره ۱۵ دادگاه

-سرجمع پول در سه حساب امیر سعدونی ۹۲۷۷یورو

-سرجمع پول در حساب نسیمه نعامی ۲۶۱۳۵یورو

-سرجمع مبالغ ۷۳۷۰۷ یورو

– سند شماره ۱۷ دادگاه

مبالغ واریز شده به حساب‌های سعدونی و نعامی:

طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در مجموع مبلغ ۲۳۱۳۱۸.۴۲ یورو به حساب‌های سعدونی (۱۱۸۸۲۰) و نعامی (۱۰۵۴۹۰) واریز شده است.

-سند شماره ۱۸ دادگاه
  • منشاء واریزهای نقد در حساب جاری طی سالهای قبل توسط سعدونی روشن نشد برای مثال، ۲۲۶۶۰یورو در سال۲۰۱۱ واریز شد، ۱۷۹۱۰یورو در سال۲۰۱۲ و در سال۲۰۱۳ مبلغ ۱۰۸۵۰یورو»
-سند شماره ۱۹دادگاه

دستمزد سعدونی

مطابق اسنادی که در ماشین اسدی ضبط شده، چند برگه محاسبه مخارج امیر سعدونی که توسط نعامی تنظیم شده بوده در مدارک ضبط شده است. مطابق این اسناد سعدونی دستمزد معادل ۷۰۰یورو در هفته داشته و بقیه مخارج را هم جداگانه محاسبه کرده و از اسدی می‌گرفته است:

-سند شماره ۲۰ دادگاه
-سند شماره ۲۱ دادگاه
-سند شماره ۲۲ دادگاه
-سند شماره ۲۳

جمعه ۱۲دی۱۳۹۹