جمعی از پرستاران خوزستان طی تماسی با خبرگزاری حکومتی ایلنا شنبه ۱۳ دی، از قطع همکاری بخشی از همکاران خود در بیمارستانهای خوزستان خبر دادند.
به گفته این پرستاران، پرستاران ۸۹ روزه‌ای که قرارداد آنها سی‌ام ماه قبل (آذرماه) به پایان رسیده، با عدم نیاز بیمارستان مواجه شده و در آستانه‌ٔ بیکاری قرار گرفته‌اند .
این پرستاران با انتقاد از رویه حاکم بر وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی می‌گویند: همکاران ما بیکار شده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد کرونا تا حدودی فروکش کرده است و دیگر به پرستاران نیازی ندارند!
در نامه‌یی که به رؤسای بیمارستانهای اهواز از جانب دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده، آمده است که اشتغال پرستاران ۸۹ روزه بعد از خاتمه قرارداد در پایان آذر، غیرقانونی است و باید با آنها تسویه‌حساب صورت بگیرد. این ابلاغ که در روزهای ابتدایی دیماه صادر شده، موجب اعتراض پرستاران شده است. آنها می‌گویند: چرا نیروهایی که در بحران کرونا از جان و دل مایه گذاشته و با خطرات بسیار جنگیده‌اند، این‌گونه تنظیم می‌شود .

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹