در واکنش به اعتراضات اجتماعی از جمله ترفندهای رژیم انتشار خبر وارد شدن یک محموله واکسن کرونا از کره جنوبی بود که اکنون سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر ورود محموله واکسن کرونا از کره جنوبی به کشور را رد کرد ، یکی از کارگزاران حکومتی در وزارت بهداشت رژیم این محموله را واکسن آنفلوآنزا عنوان کرد.
کیانوش جهانپور در توئیتی نوشت: تا این لحظه هیچ محموله واکسن کرونا از هیچ مبدایی به مقصد ایران بارگیری و ارسال نشده است.
رژیم دجال و ضد بشری که می خواهد با کرونا و به کشتن دادن مردم هم تحریم بانکهایش را به خیال خود شل کند و هم با شیوع این بیماری مرگبار جامعه را از اعتراض و قیام باز بدارد اینگونه دستان پلیدش رو میشود و بدون تردید از یک سو بهانه های دروغینش برای جامعه جهانی برملا می گردد و از سوی دیگر خشم و نارضایتی اجتماعی را عمیق وعمیق تر می کند که کندن گور عمیق سرنگونی است.

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹