ایسنا جمعه ۱۲ دی به نقل از پاسدار نقدی ابله که معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران است نوشت: «امروز همان‌هایی صاحبان شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد است و باید ۲۰ درصد از جمعیت دنیا کاسته شود.»
یکی از ویژگیهای پاسداران وبسیجی های نظام بلاهت است.

لمپن های کودنی که با چماقداری و سرکوب بی رحمانه به نان و نوا رسیدن هرگاه که دهانشان را باز می کنند بلاهت خود را نمایش می دهند. می گویند هموطنان روزانه این جماعت ابله که پشم وپیلی شان ریخته است را دست می اندازند و بهشان می گویند در سال مقاومت اقتصادی چرا الاغ پرورش نمی دهید که پنیرش بسیار گران است هم اقتصاد کشور بهبود می یابد و می توانید به جای چمدان چمدان کامیون کامیون پول برای حزب الله و حماس و … بفرستید و هم اختلاس کنید! حوزه علیمه بشود طویله خران و مجلس هم استطبل خران مشکل تحریمها حل میشود شیر خر هم کرونا را درمان می کند و نیازی به واکسن کرونا ندارید!