صبح امروز ۱۴ دی ماه ۹۹،سه هموطن بلوچ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به نام های «حسن دهواری»، «الیاس قلندرزهی» و «امید محمودزهی» اعدام شدند.
حسن و الیاس در حالی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند که محمدرضا فقیهی وکیل این دو زندانی درخواست اعاده دادرسی داده و تاکید کرده بود که روال و روند قضایی طی شده در قبال موکلانش با اشکالات قضایی مواجه بوده و حکم صادر شده برای آنها نیز به همین ترتیب محل اشکال است.

یکشنبه ۱۴دی ۱۳۹۹