جاسم حیدری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، طی هفته گذشته از یکی از سلولهای انفرادی زندان شیبان اهواز خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، در مراجعه روز یکشنبه ۱۴ دیماه خانواده آقای حیدری به «دادگاه» انقلاب اهواز و ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است. انتقال ناگهانی این زندانی محکوم به اعدام در کنار عدم پاسخدهی روشن مسئولین و اعدام دستکم ۵ نفر با اتهامات سیاسی-امنیتی در زندانهای مشهد و زاهدان طی روزهای اخیر باعث افزایش نگرانیها در خصوص احتمال اجرای حکم وی شده است.

یک منبع مطلع گفت: “چند روز پیش از انتقال، فردی از یکی از نهادهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته و از آنها خواستند تا جاسم را برای اعتراف و مصاحبه تلویزیونی راضی کنند و در صورت مصاحبه وعده تغییر در حکمش را دادند. با این وجود آقای حیدری به خانوادهاش گفته است که فریب این وعدهها را نخورند و حاضر به مصاحبه نشده است.”

لازم به یادآوری است که جاسم حیدری در آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. گفته میشود که این شهروند در زمان بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹  

http://t.me/begoonahh

ttps://instagram.com/begoonah