اولین ویروس جهش یافته مشاهده شده در آفریقای جنوبی در شاخه پروتینی خود (که موجب بروز عفونت در سلولهای انسانی میشود) دارای چندین جهش می باشد. این دانشمندان ابراز نگرانی کرده اند که واکسن های کووید که در حال حاضر در انگلستان تزریق می شوند، ممکن است نتوانند در برابر ویروس های جهش یافته مشاهده شده در آفریقای جنوبی (که در حال گسترش در جهان است) ایمنی ایجاد کنند.
در هفته های اخیر نمونه هایی از ویروس جهش یافته با سرعت سرایت بالاتر در انگلستان و آفریقای جنوبی شناسایی شده اند که موجب افزایش تعداد مبتلایان شده است. وزیر بهداشت انگلستان روز دوشنبه نسبت به ویروسهای شناسایی شده در آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کرد. به گفته دکتر سیمون کلارک نمونه ویروسهای جهش یافته در انگلستان و آفریقای جنوبی ویژگی های مشترکی دارند، اما ویروس شناسایی شده در آفریقای جنوبی در شاخه پروتئینی خود چند جهش بیشتر داشته است.

سه شنبه دی ۱۳۹۹

http://t.me/begoonahh

ttps://instagram.com/begoonah