محمدرضا هاشمیان فوق تخصص مراقبتهای ویژه هشدار داد: «اگر فقط بخواهیم منتظر تولید واکسن ایرانی در تیر ماه سال آینده بمانیم و بعد از آن برای تأیید این واکسن در سازمان بهداشت جهانی یا جاهای دیگر منتظر تأیید باشیم و به مرداد و شهریور برسد، هم عده بیشتری از مردم جان خود را بر اثر این بیماری از دست می‌دهند و هم زمینه بازار سیاه واکسن کرونا به‌وجود می‌آید».
وی افزود: «نباید اشتباه‌های را که در گذشته در ایجاد محدودیت، یا اعمال قرنطینه داشتیم این بار با تأخیر در تأمین واکسن تکرار کنیم». (ایرنا ۱۷دی).

 چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹