به گزارش منابع حقوق بشر اهواز زندانی سیاسی علی مطيری از اهالی شمال شهر اهواز همراه با ۲زندانی دیگر به اعدام محکوم شده اند. از آنها در زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفته شده که بگویند دو بسیجی را در روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷ به قتل رسانده اند. بیدادگاه اهواز بر اساس همین اعتراف اجباری به آنها حکم محاربه و اعدام داده است. گفته می شود حکم اعدام او در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است.
وی روز پنجشنبه ۲۸شهریور۹۹، از زندان شیبان اهواز توسط ماموران به محل نامعلومی منتقل شده است.
علی مطیری در سال ۹۷، پیش از دستگیری توسط نیروهای انتظامی هدف قرار گرفته و از ناحیه پهلو و پا آسیب دیده بود. او پس از انتقال به بیمارستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می شود وی زیر شکنجه اتهام قتل دو بسیجی را پذیرفته است.
این زندانی در مراحل اولیه پرونده از داشتن وکیل مدافع محروم بوده و در دادگاه نیز وکیل تسخیری وظیفه دفاع از او را برعهده داشته است. این وکیل تسخیری به دلیل فشارنهادهای امنیتی اطلاعات دقیقی از وضعیت پرونده به خانواده مطیری نداده است. به گفته یکی از همبندیان آقای مطیری در زمان اعتراف به ماموران وزارت اطلاعات گفته بود: «چیزی برای از دست دادن ندارم، چه چیزی بنویسم و کجا را امضا کنم تا اعدامم کنید؟».
بر اساس خبرهای رسیده این زندانی سیاسی روز ۱۵دیماه ۹۹ مجددا از زندان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده و با توجه به اعدامهای شتاب زده زندانیان در دوهفته نخست دیماه ۹۹ نگرانیها از وضعیت این زندانی افزایش یافته است.

 چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹