کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان روز چهارشنبه ۱۷دی‌ماه در بیانیه مشترکی که از سوی وزرای خارجه این سه کشور صادر شد، اعلام کردند: ما عمیقاً نگران اقدامات اخیر رژیم ایران در مورد غنی‌سازی۲۰درصدی اورانیوم هستیم این اقدام هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد و حامل ریسکهای قابل توجه در مورد منع گسترش و نقض آشکار تعهدات رژیم ایران در برجام است و به این قرار داد بیش‌از‌پیش صدمه می‌زند.

این یک تحول منفی جدی است که توافق اتمی را تضعیف می‌کند و هم‌چنین فرصت مهمی را که برای بازگشت به دیپلوماسی با آمدن دولت جدید آمریکا ایجاد شده، مورد تهدید قرار می‌دهد. ما قویاً از رژیم ایران می‌خواهیم که غنی‌سازی را بدون تأخیر متوقف کند و به محدویتهای که در توافق اتمی معین شده بود باز گردد و از هر اقدامی که منجر به محدود شدن فضا برای یک دپیلوماسی شود خودداری کند.

– ما در ارتباط نزدیک با سایر شرکایمان در توافق اتمی هستیم تا بهترین شیوه پاسخگویی به عدم تبعیت رژیم ایران از تعهداتش در برجام را برآورد کنیم.

 چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹