خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی به خبرگزاری تری سی تی گفتند که «آنها (پاسداران رژیم ایران) قاتل هستند». این خانواده ها یک سال پس از سرنگونی پرواز بر فراز تهران به دنبال عدالت هستند. خانواده های قربانیان در حالی که برای اقدامات قانونی بین المللی پول جمع می کنند ، خواستار پاسخ هستند. به گفته حامد اسماعیلیون یکی از بازماندگان این فاجعه رژیم ایران نباید تحقیقات را رهبری کند چرا که خودش قاتل است. همچنین گودیل مشاور ویژه کانادا برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی پیشنهاد رژیم ایران برای پرداخت 150،000 دلار به خانواده های کشته شدگان این فاجعه را رد کرد و گفت ایران حق ندارد به طور یک جانبه به خانواده های قربانیان غرامت بدهد. گودیل به مطبوعات کانادایی گفت مبلغ نهایی منوط به مذاکره بین ایران و کانادا و چهار کشور دیگر است که شهروندان آنها در هواپیما کشته شده اند.گودیل گفت: «یک روند مذاکره وجود دارد که هنوز انجام نشده است.»
پنجشنبه ۱۸دی ۱۳۹۹