خامنه‌ای، در سخنرانی‌ای که به مناسبت تظاهرات قم در ١٩ دی ١٣٥٦ ایراد کرد، گفت که او هیچ عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد و مسئله و مطالبۀ اصلی جمهوری اسلامی نه بازگشت آمریکا به برجام بلکه رفع تحریم‌هاست.
وی گفت : «اگر تحریم‌ها برداشته شد بازگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت». در غیر این صورت «اگر تحریم‌ها برداشته نشد بازگشت برجام به ضرر» جمهوری اسلامی است. در غیر این صورت «اگر تحریم‌ها برداشته نشد بازگشت برجام به ضرر» جمهوری اسلامی است.
خامنه‌ای هدف حضور نظامی و سیاسی ایران را در بحران‌های جاری خاورمیانه «تقویت هواداران جمهوری اسلامی در منطقه» خواند و گفت : «نظام اسلامی موظف است که دوستانش را در منطقه تقویت کند. نباید کاری کنیم که دوستان و وفاداران ایران در منطقه تضعیف شوند.» او حضور و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران را در منطقه «ثبات آفرین» خواند و گفت برخی‌ها فکر می‌کنند اگر با آمریکا تعامل و آشتی [کرده] و رفیق [شویم] کشور بهشت برین می‌شود.»
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹