توئیتر، جعلیات خامنه‌ای درباره واکسنهای کرونای ساخت آمریکا و انگلستان را از حساب‌های کاربری وی در زبانهای انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی به‌دلیل «نشر اطلاعات غلط درباره واکسن کرونا» حذف کرد.
خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع روز ۱۹دی در سخنان خود درباره ممنوعیت ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلستان گفته بود: «آنها قابل اعتماد نیستند و دور از ذهن نیست که بخواهند ملت‌های دیگر را آلوده کنند. بر اساس تجربه ما از خونهای آلوده به ایدز، واکسن فرانسه هم قابل اعتماد نیست.»خامنه‌ای در حساب کاربری خود توئیت کرده بود: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. اگر آمریکا توانسته بود واکسن تولید کند، این افتضاح کرونایی برایش پیش نمی‌آمد. به فرانسه هم به‌علت سابقه خونهای آلوده خوشبین نیستیم. البته از جاهای دیگر اگر واکسن مطمئن تهیه کنند، هیچ اشکالی ندارد».
توئیتر با حذف این جملات از حساب‌های کاربری وی پیام داده که توئیت یاد شده قوانین این شرکت را نقض کرده است.
شنبه ۲۰ دی  ۱۳۹۹