زندانی سیاسی مجاهد غلامحسین کلبی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است که ۲۶ سال از عمر جوان خود را در زندان سپری کرده است.
غلامحسین کلبی روز جمعه ۱۹ دی‌ماه در زندان شیبان اهواز وارد بیست‌ویکمین سال از دومین محکومیت خود شد و همچنان محروم از مرخصی و بدون چشم‌اندازی از آزادی، حکم حبس ابد خود را تحمل می‌کند.
غلامحسین کلبی بار نخست در سال ۶۰ دستگیر و زندانی شد و بار دوم در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹ به همراه سعید ماسوری به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرستان دزفول بازداشت و در سال ۱۳۸۱ در بیدادگاه رژیم در تهران با اتهام آخوند ساخته محاربه به اعدام محکوم شد ولی در ‌‌‌‌نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
سعید سنگر، سعید ماسوری، غلامحسین کلبی و… از زندانیانی هستند که رژیم آنها را طویل المدت در زندان نگهداشته و به رغم سپری کردن دوران محکومیت از دادن مرخصی به آنها و آزادی آنها جلو گیری می کند.
با انتشار این پست فراخوان به آزادی آنان را فریاد بزنیم.
«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

شنبه ۲۰ دی  ۱۳۹۹