رعد حمدانى ٢٣ ساله، قصی خسرجی ١٩ ساله و سجاد دبات ٢٠ ساله سه نوجوان هموطن اهل شهر شوش كه در اعتراضات آبان ٩٨ توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.
این سه جوان در بیدادگاه شهر دزفول به اتهام آتش كشيدن عكس خامنه اى جنایتکار و به اصطلاح اقدام عليه امنيت كشور و محاربه با خدا محاكمه شدند و براى قصی خسرجى ١٠ سال و براى سجاد دبات ١٠ سال و براى رعد حمدانى ٢٠ سال حبس صادر شد و هم اكنون در زندان شهر مسجد سليمان بسر مى برند.
منابع حقوق بشر مى گويند: اين سه جوان چندين ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت شديدترين شكنجه فيزيكى و روحى قرار گرفته بودند و از آنها اعترافات اجبارى مبنى بر تخريب اموال عمومى در هنگام اعتراضات گرفته شده است.

شنبه ۲۰ دی  ۱۳۹۹