روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، هفت تن از دانشجویان دانشگاه خوارزمی، توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی در خوابگاه این دانشگاه در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هویت دانشجویان بازداشت شده شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، صهیب بادروج، فرزاد (محمدفاتح) سامانی، افشین مام احمدی و سیروان نوری توسط هرانا احراز شده است.
به گفته یک منبع مطلع بازداشت این دانشجویان توسط حدود ۲۰ تن از ماموران امنیتی در اتاق‌های خود در خوابگاه‌های پسرانه و دخترانه دانشگاه صورت گرفته است.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و نهاد بازداشت کننده آنها اطلاعی در دست نیست.
ازمیان بازداشت شدگان فرزاد سامانی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت در بیدادگاه را دارد.
آنها همگی ازهموطنان کرد هستند.
فرزاد سامانی و صهیب بادروج دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، افشین مام احمدی و سیروان نوری نیز دیگر دانشجویان بازداشتی هستند که در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‌اند.

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹