الگوی درخشان و پر افتخار مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ ، پس از ۴۲سال مجاهدت و پایداری در برابر استبداد دینی
سرهنگ بهزاد معزی برجسته ترین خلبان رزم آور ارتش ایران با بالاترین ساعات پرواز بود و در جریان انقلاب ضد سلطنتی به مجاهدین پیوست.
سرهنگ معزی در سن ۸۳سالگی از سوم دیماه به خاطر سرطان پیشرفته خون در بیمارستانی در پاریس بستری بود.
این قهرمان پرافتخار ملی که بسیار شوخ طبع و متواضع و درویش مسلک بود و یکی از خطیر ترین ماموریت های تاریخ ایران برای ادامه نبرد و انقلاب و تاسیس یک آلترناتیو انقلابی را با شجاعت و احساس مسئولیت انقلابی بر عهده گرفت و با شایستگی و موفقیت به انجام رسانید و بلند ترین و تاریخی ترین و غرور آفرین ترین پروازش بود، با قلبی پر از عشق به ایران و مردم ایران و همرزمان و همسنگرانش به سوی جاودانگی پرواز کرد.
هزاران درود بر او و روان پاک و انقلابی اش باد که به راستی انسانی والا و بی نظیر بود
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹