روسای نظام پزشکی به همراه رییس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای به روحانی شیاد با تاکید بر اینکه امروز «خرید واکسن نیازی حیاتی و ضروری است»، اعلام کردند باید به این موضوع «صرفا بر اساس نگرشی علمی» و «فارغ از مسائل سیاسی» پرداخته شود.

در این نامه که روز یکشنبه ۲۱ دی ماه در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، با اشاره به آغاز واکسیناسیون کرونا در «بسیاری از کشورهای منطقه و جهان»، تنها راه غلبه و قطع زنجیره بیماری کرونا «تامین سریع و استفاده از واکسن مناسب و موثر بر اساس اولویت‌های تعیین شده» دانسته شده است.

محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، مصطفی معین، رییس شورای عالی، عباس آقازاده مسرور، رییس مجمع عمومی این سازمان، و ایرج فاضل، رییس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران امضاکنندگان این نامه هستند.

در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت بر تولید واکسن داخلی کرونا تاکید می‌کنند، این پزشکان در این باره نوشته‌اند: «طی مراحل علمی و تولید انبوه واکسن داخلی به زودی مسیر نخواهد شد.»!

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹