روزنامه حکومتی جهان صنعت در همین رابطه نوشت: واکسن، جی پی اس و داخل ما؟!
غربی‌ها چرا باید یه همچین نقشه پیچیده‌ای بکشن که کنترل ما رو به دست بگیرن؟ کنترل چی ما رو به دست بگیرن؟ ما چه نقطه قوتی داریم که بابتش اونا دوست دارن کنترل ما دستشون باشه؟! بعد اصلن گیریم که اونا جی پی اس رو گذاشتن توی شیشه واکسن، دستگاه چه جوری از توی سوزن رد میشه میره داخل سُرنگ بعد وقتی دوباره سُرنگ رو فشار میدن از توی سوزن رد می‌شه میاد میره توی ما؟! گیریم که اصن رد شه بره. غرب کنترل ۸۰میلیون نفرو بگیره دستش که چی کار کنه؟
در پاسخ با تجربه تلخ و مرگبار مردم ایران طی حاکمیت چهل و دوساله سران آخوندی که بر جنایت و دروغ و فریب مردم بنا شده تنها پاسخ قاطع به خامنه ای و روحانی عزم ملی و همگانی در سرنگونی آخوندهای با عمامه و بی عمامه در حاکمیت است.

سه‌شنبه ۲۳ دی۱۳۹۹