متن کامل نامه  زندانی سیاسی حمزه درویش:

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای خامنه‌‌ای! مدتی پیش سخنانی از شما در رسانه ها مشاهده نمودم، اول فکر کردم خواب می بینیم ولی چه کنم که واقعیت بود. در آن لحظه بحال کشور خود تاسف خوردم که چه افراد نالایق و بی سوادی هستند که درقدرتند.
چیزی که نظرم را جلب کرد پامنبرنشینان بودند که اشک تمساح میریختند اگرچه در آن لحظه با خود میگفتید که چه سخنان خوبی گفتم که همه تحت تاثیر من قرار گرفتند.
در این رابطه باید بگویم سخت در اشتباهید، آنان اشک تمساح میریزند و تصدیقت میکنن تا اجازه و مجوز دزدی و اختلاس کردن را از تو بگیرند همه آن صحنه‌ها بازی ونمایشی بیش نیست. همین بازی و نمایشها بیش از حد مغرورت کرده و باعث شده که تو به یک رهبر حقیر، منسوخ، ذلیل، ظالم، ستمگر بی‌رحم، دروغگو و دیکتاتور تبدیل شوی و به همراه پامنبرنشینانت حقوق مردم ایران را نادیده بگیری و نسبت به آنها دست به ظلم و جنایت بزنید.
بعداز خواندن این نامه با خودمیگویی تو که هرگز مرا ندیده ای ولی بخوبی مرا میشناسید. باید عرض کنم شناختن ستمگری مثل تو زیاد پیچیده نیست در جهان هستی قانونی وجود دارد بنام قانون جبر، که طبق این قانون هرکس اشخاص مثل و مانند خودش را جذب میکند.
وقتی جنایتکاری مثل غلامرضا ضیایی رئیس زندان میشود و با تهدید به زندانیان میگوید من همانی هستم که چهار نفر را درکهریزک کشتم و ۲۰۰ هزار تومان هم جریمه نشدم به خود میگوید چه رهبر جنایتکاری دارم.
وقتی رئیس اطلاعات گیلان به همراه کارشناس خود به اسم مستعار رضا خانواده ام را درتاریخ ۱۶ آبان۹۹ شمسی فرا میخواند و باتهدید میگویند در صورت پیگیری اعاده دادرسی و ارتباط تلفنی با فرزندتان حتما با شما برخورد شدیدی خواهیم کرد قابل درک است که چه رهبر ظالم بی رحم و مستبدی دارد.
وقتی کارشناسان وزیر اطلاعات من را بعداز ۵ سال حبس کشیدن ۶ ماه است که در زندان لاکان زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی روحی وروانی با روزی یک وعده غذا نگهداری میکنند قابل تصور است که چه رهبر ظالم وستمگری دارند.

ننگ و مرگ بر تو و زیردستانت باد که برای رسیدن به اهداف شومتان ملت ایران را به گروگان و بردگی گرفته‌اید. وجودت باعث خجالت مردم ایران و جامعه جهانی گشته است. وجود نحست، شرش گریبانگیر همه گشته است.
خدا گواه است که چه ظلم‌هایی درحق من صورت گرفته و باعث اصلی آن وجود نحس و شر تو میباشد هرگز تو و زیر دستانت را حلال نخواهم کرد چون اعتقاد دارم بخشیدن و حلال کردن جانی و جنایتکاری مثل توظلم به بشریت است در آخر آرزو میکنم هرچه زودتر مرگ گریبانگیرت شود که بهترین شیرینی برای ملت ایران خبر مرگت میباشد.

حمزه درویش/۲۳دی ۱۳۹۹ / زندان لاکان رشت

چهارشنبه ۲۴ دی۱۳۹۹