هفته‌نامه نیوزویک روز شنبه ۲۷دیماه، در مطلبی به قلم حنیف جزایری نوشت که خانواده قربانیان قتل‌عام۱۹۸۸ از اجلاس ۲۵ژانویه بروکسل انتظار دارند مسببین این جنایت را هدف قراردهند و هنوز حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر جنایات بزرگی که مرتکب شده زیاد دیر نشده است.
در این مقاله آمده است که برخی ممکن است فکر کنند از قتل‌عام۱۹۸۸ زندانیان سیاسی در ایران مدت زیادی گذشته است اما این‌طور نیست چرا که وقتی قتل‌عام تا این حد گسترده بوده یک جنایت علیه بشریت است و قابل فراموش شدن نیست به‌خصوص که مسببین آن در حال حاضر در قضاییه این رژیم بر سر کارند.
به این می‌ماند که تصور کنید راتکو ملادیچ کشتارگر بوسنیاییهای صرب حالا رئیس دادگاه بوسنی شده باشد.
اما در ایران ابراهیم رئیسی از کمیسیون مرگ در قتل‌عام ۱۹۸۸ حالا رئیس قضاییه رژیم ایران است.
خمینی در آن زمان دستور داد تمامی حامیان سازمان مجاهدین خلق (PMOI – MEK) در زندانها را اعدام کنند.
خود سازمان ملل اما هیچگاه تحقیقی رسمی برای مورد حسابرسی قرار دادن مسببین این قتل‌عام انجام نداده است.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در ۲۵ژانویه (۶بهمن) در بروکسل تشکیل جلسه ‌دهند. خانواده قربانیان انتظار دارند آنها مسببین قتل‌عام۱۹۸۸ را هدف قرار دهند و از تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کنند.

شنبه  ۲۷ دی ۱۳۹۹