زندانی سیاسی، گلرخ ابراهیمی ایرایی که روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، پس از گذشت یک ماه با پایان بازجویی ها از سلول انفرادی به سلول ۳ نفره در این بند منتقل شده است.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین از سلول انفرادی به سلول ۳ نفره در این بند منتقل شده است.

انتقال گلرخ ابراهیمی ایرایی به سلول ۳ نفره در بند ۲ الف سپاه در حالی صورت گرفته است که این زندانی سیاسی می بایست به بند عمومی زندان اوین منتقل و یا زندان قرچک ورامین بازگردانده می شد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی از زمان انتقال به بند ۲ الف زندان اوین تاکنون از حق دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده اش محروم مانده است.

نگرانی های خانواده ابراهیمی ایرایی در رابطه با وضعیت سلامت این زندانی سیاسی و احتمال پرونده‌سازی مجدد برای او افزایش یافته است.

لازم به یادآوری است که سازمان اطلاعات سپاه، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، طی ابلاغیه‌‌ای گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی را احضار کرد.

خانم ایرایی احضار دوباره خود را «غیر قانونی» خوانده و در مقابل اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی مقاومت کرده بود.

مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه گارد ویژه زندان، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۸ این زندان کرده و گلرخ ابراهیمی ایرایی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کرده بودند.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹