روز شنبه ۲۷دی دادگاه بلژیک – آنتورپ محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی که به توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه متهم است را تا ماه آینده عقب انداخته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حکم او قرار بود روز ۲۲ژانویه صادر شود اما دادگاه در آنتوِرپ بدون ارائه توضیح آن را تا روز ۴فوریه عقب انداخت. آخرین جلسه محاکمه روز سوم دسامبر برگزار شده بود.
دادستان دادگاه آنتورپ روز ۷آذر۹۹ در پایان کیفرخواست چند ساعته خود، برای اسدالله اسدی ۲۰سال زندان، برای امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر کدام ۱۸سال زندان و برای مهرداد عارفانی ۱۵سال زندان تقاضا کرد و خواستار سلب تابعیت بلژیکی هرسه نفر شد. دادستان تأکید کرد که هدف اصلی این حمله تروریستی خانم مریم رجوی بوده است.
دادستان گفت هیچ تردیدی در مجرمیت متهمان وجود ندارد، دلایل کافی وجود دارد که این عملیات جنایتکارانه توسط اسدالله اسدی فرماندهی می‌شده است و عملیات توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران سازمان داده شده است.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹