عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز یکشنبه ۲۸دی برخلاف حرف های خامنه ای گفت: هر نوع واکسن کرونای تاییده‌شده را باید تزریق کرد؛ زمستان سختی در پیش داریم؛ تهرانی‌ها بیش از سایر شهرها پروتکل‌های کرونا را رعایت می‌کنند.
آمریکا واکسیناسیون را از همه زودتر شروع کرد اما ۳۰۰میلیون جمعیت دارد و باید حداقل ۲۰۰میلیون نفر تزریق کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ و میر مشخص شود.
محرز در خصوص میزان اثرگذاری واکسن کرونا در سراسر جهان گفت: آمریکا هنوز به‌صورت سراسری این واکسن را تزریق نکرده و از سوی دیگر این بیماری در آن جا خاموش می‌شود و بعد دوباره شیوع پیدا می‌کند که در پی آن میزان مرگ و میر زیاد می‌شود بنابراین تا همه افراد یک جامعه واکسینه نشوند و مصونیت نسبی پیدا نکنند نمی‌‍توان در خصوص اثرگذاری این واکسن بر کاهش میزان مرگ و میر صحبت کرد.

 

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹