ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه شنبه ۲۷دی در مصاحبه با نشریه ژورنال دومانش گفته است رژیم ایران در حال تقویت توانمندی ظرفیت تسلیحات هسته‌یی خود است.
رویترز نوشت: «یکی از اهداف اصلی توافق هسته‌یی شش قدرت جهانی با ایران در سال۱۳۹۴، این بود فاصله ایران با تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی به مدت حداقل یک سال برساند. در چارچوب این توافق ایران پذیرفت برخی فعالیت‌های هسته‌یی خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های علیه این کشور لغو شد».
دیپلمات‌های غربی می‌گویند، اکنون رژیم ایران با عدول از تعهدات خود در چارچوب برجام فاصله خود برای تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را به کمتر یک سال رسانده است.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه این مصاحبه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، خرداد سال آینده، اظهار داشت، باید به رژیم ایران گفت که دیگر بس است و باید رژیم ایران و آمریکا را به برجام بازگرداند.
ژان ایو لودریان در ادامه گفته است، اما بازگشت هر دو طرف به برجام کافی نخواهد بود.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹