در جریان حمله شب گذشته نیروی  سرکوبگر انتظامی به محله نخل ناخدا در بندرعباس که تحت عنوان برخورد با «سارقان موتور» انجام شده، یک زن ۶۰ ساله که خانه‌اش در نزدیکی محل عملیات نیروی انتظامی قرار داشته با اسپری فلفل ماموران جان خود را از دست داده است.

فرزند او به خبرگزاری حکومتی  موج گفت:خانه مد نظر پلیس، پنج خانه با منزل مادرم فاصله داشت. ماموران از مادرم خواستند به داخل خانه برود. مادرم مشکل زانو و اضافه‌وزن داشت اما ماموران حرکت آهسته او را عمدی تلقی کردند و با زدن اسپری فلفل،او و خواهرم را هل دادند و مادرم به دلیل تنگی‌نفس فوت شد.

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹