ما فکر می‌کردیم بر بر پایه همین توافق، به دیگر رفتارهای بدخواهان ایران در منطقه، مسأله بدرفتاری حقوق‌بشر، انداختن مردم در زندان اوین و فعالیت‌های موشکی نیز بپردازیم. ما فکر می‌کنیم که باید این موضوعات را مسایل اصلی در آینده قرار دهیم.
من با سناتور کریس کونز تا این حد موافقم هستم که برجام یک پایه برای دیگر توافقات است، مانند تمامی توافقات کنترل تسلیحاتی دیگر که در پی آن ها توافقات دیگری خواهد آمد. آنها معمولاً پایه‌یی برای دستیابی به دیگر توافقات هستند که می‌تواند بدان دست یافت. اکنون در منطقه خاورمیانه اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است که شما به‌خوبی از آنها مطلع هستید. اخیراً ما شاهد بودیم که نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل و پمپئو، وزیر امور خارجه با محمد بن سلمان عربستان دیدار داشتند، بنابراین اکنون دیگر سال2016 نیست، بلکه در حال حاضر شرایط متقاوت است پس دولت بایدن باید موضوع را با دقت و احتیاط مورد بررسی قرار دهد.

 

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹