به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، زندانی سیاسی سعید سنگر که مدت ۲۰ سال را در حبس و زندان سپری کرده، به ۱۱ ماه حبس دیگر هم محکوم شد.

روز چهارشنبه اول بهمن ماه، پس از طی مراحل مختلف برای پرونده سازی علیه زندانی سیاسی سعید سنگر که بیش از ۲۰ سال را در زندانهای مختلف در ایران در حبس سپری کرده است، از طرف دادگاه ۱۱ ماه حکم جدید ابلاغ شد.

این زندانی که دو سال پیش، دوران محکومیتش به پایان رسیده بود و باید آزاد می شد، با ممانعت و مانع تراشی های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران روبرو گردید.

وی چندین نوبت بدون هیچ ادله ای به دادگاه فراخوانده شده بود. در یک نوبت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید سنگر در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. در نوبت دیگری سعید سنگر پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۸ از زندان ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل شده و مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. وی در آن جلسه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با رسانه های بیگانه» مورد بازجویی قرار گرفت.

زندانی سیاسی سعید سنگر، اهل پیرانشهر و متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ است. وی در شهریور ۱۳۷۹ بازداشت شد. در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹، از بابت اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم گردید. پس از آن از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

حکم حبس ابد این زندانی در تاریخ ۳ دی ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

در حالی که دوران محکومیت آقای سنگر به اتمام رسیده و دو سال بیش از دوران محکومیت خود، تحمل حبس کرده است، اما وزارت اطلاعات از آزادی او جلوگیری می کند.

 

 

پنج شنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۹