روز چهارشنبه اول بهمن ماه ۹۹، هنگام انتقال یکی از زندانیان زندان مرکزی ارومیه به دادگاه، دو تن از مامورین زندان به نامهای عباس مسعودی کیا )مسئول بدرقه زندانیان( و فرهاد حاجبی )مسئول یگان حفاظت زندان( ضمن توهین به این زندانی به زور و اجبار به این زندانی حکم می کنند لباس کردی که به تن داشته را درآورده و لباس زندان بپوشد اما وی نمی پذیرد.
این دو عنصر جنایتکار، یک بار دیگر در دادگاه شال کمر یک زندانی کٌرد را باز کرده و میگویند که کردها را باید با همین شال دار زد. این دو مأمور جانی همچنین گفته بودند اگر میخواهید کردها را ا عدام کنید به ما بگویید بیائیم چهار پایه را از زیر پایشان بکشیم چون ما از کشتن کردها لذت می بریم.
این دو مأمور جیره مواجب بگیر خامنه‌ای، زندانیان را با سلاح تهدید کرده و به این ترتیب آنان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹