جنت یلن نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت خزانه‌داری شامگاه پنجشنبه دوم بهمن با تأکید بر این‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا به مقابله با حمایت ایران از تروریسم ادامه خواهد داد گفت: «با این ایده هم نظرم که ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است».
وی در پاسخ به سؤالهای کمیته مالی سنا پیرامون تحریم‌های اعمال شده بر علیه رژیم ایران افزود: «دولت جدید این کشور تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از فعال بودن آنها مطمئن شود. هدف از بازنگری در تحریم‌های اعمال شده بر ایران حصول اطمینان از هدفمند و فعال بودن آنها و کم بودن پیامدهای ناخواسته آن است».
جنت یلن هم‌چنین در رابطه با حمایت رژیم ایران از گروه‌های تروریستی؛ با تأکید بر این‌که با این ایده هم نظر هست که رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است اضافه کرد: «تضمین خواهم کرد که وزارت خزانه‌داری به کار مهم خود در مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم و نقض حقوق‌بشر ادامه خواهد داد».

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹