یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس رژیم به نام رضاخواه در تلویزیون شبکهٔ۵ رژیم روز ۱بهمن۹۹ فاش کرد دارویی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود، توسط باندهای دست‌اندرکار به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
مجتبی رضاخواه: «ببینید دارو مثلا یکی از اقلامی است که بالاخره لازم است ما برایش سیاست‌های حمایتی داشته باشیم اما چه اتفاقی افتاده؟ قاچاق معکوس شده یعنی چی؟ یعنی ما یارانه دادیم که داروهای مورد نیاز کشور به‌دست مردم برسد یک دفعه دیدیم نه، دارد قاچاق میشه به عراق و ترکیه و کشورهای دیگه، خب ببخشید مگه ما مسئول تهیه داروی کشورهای دیگه هستیم؟. .»
مجری: «یعنی می‌گویید قطعاً و یقینا دولت هدفش کنترل بازار نبوده بلکه رسیدگی به پسر خاله‌اش و اینها بوده؟ با قطعیت به این نتیجه رسیدید؟».
مجتبی رضاخواه: «من شکی ندارم».

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹