فراخوان کارگران رسمی نفت به تجمع بزرگ سراسری؛ ده صبح ۴ بهمن ۱۳۹۹، مقابل وزارت نفت

پیام از طرف کارگران پیمانی صنعت نفت ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران

 حمایت از فراخوان همکاران رسمی خود به تجمع در ٤ بهمن بر خواستهایمان تاکید داریم
ما کارگران پیمانی صنعت نفت، ما ٢٥ هزار کارگری که در مرداد ماه اعتصاب کردیم و با وعده های داده شده سر کار بازگشتیم ولی هنوز هم جوابی نگرفته ایم. ما به اجرایی نشدن وعده های داده شده اعتراض داریم و ضمن اعلام حمایت از فراخوان همکارانمان کارگران رسمی برای تجمع در روز چهارم بهمن و دفاع از مطالباتشان بر خواستهای زیر تاکید داریم:

١-قراردادهای موقت و پیمانی باید به قراردادهای دائم و مستقیم با نفت تبدیل شود و به پاسکاری ما بین پیمانکاران مفتخور خاتمه داده شود.
٢-حقوقهای ما همانطور که در مرداد ماه اعلام کرده کفاف زندگی مان را نمیکند و باید به رقم بالای خط فقر اعلام شده دولت یعنی بالای ١٢ میلیون افزایش یابد. هیچ کارگری نباید کمتر از ده میلیون مزد دریافت کند.
٣-حقوقهای ما هر ماه بموقع پرداخت شود. و طلبهایمان در همه جا بفوریت پرداخت گردد.
٤-ما کارگران غیر رسمی از امکانات درمانی رایگان در نفت برخوردار شویم و همانطور که همکاران رسمی ما اعلام کرده اند سطح آن ارتقاء یابد.بویژه پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری مرگبار کرونا در همه مراکز اجرایی شود و امکانات لازم پیشگیری به رایگان در اختیار همه قرار گیرد. ما کارگران نفت نیز همصدا با همه کارگران، بازنشستگان ، معلمان و بخش های مختلف جامعه اعلام میکنیم واکسن استاندارد باید خریداری شود و واکسیناسیون رایگان بدور از هرگونه تبعیضی به رایگان و سراسری در اختیار همه قرار گیرد.
۵- به فضای امنیتی در نفت و مراکز وابسته به آن خاتمه داده شود. حق تشکل، حق تجمع، حق اعتراض ، حقوق پایه ای همه کارگران است.

 

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹