شمار بازداشت‌های گسترده در کردستان به ۶۷ نفر رسید
 
 
شمار بازداشت شدگان در شهرهای کردستان هر لحظه افزوده می‌شود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که شمار کسانی که طی دو هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدند، به بیش از ۶۷ نفر رسید. بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۳۰دی ۴شهروند در پیرانشهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان به نام پشتیوان نبی زرگتن فردی ۳۷ساله بود که بعد از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شد.
بی‌خبری مطلق از وضعیت بازداشت‌شدگان
 
همین طور در روز پنجشنبه ۲بهمن یک شهروند کرد اهل بوکان به نام «محی‌الدین شامه» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلوم منتقل شد. روز سه‌شنبه حداقل ۱۹نفر در بوکان بازداشت شدند.
 
مقام‌های حکومتی تاکنون هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری افراد بازداشت‌شده ارائه نکردند. روز پنجشنبه نیز یک نفر به نام عطا (شمال) رحمان‌زاده در سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
 
خبرهای رسیده حاکی است که در این بازداشت‌ها از حداقل‌های حقوق بازداشت شدگان هم خبری نبود. آنان از حق داشتن وکیل و اطلاع از نوع اتهام، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری محروم بودند.
 
اسامی بازداشت شدگان
 
بوکان: ۱. عظیمه ناصری ٢. حسین گردشی ۳. محمد حاجی‌رسولپور ۴. قادر رسولپور ٥. علی زلفی ٦. روژین محمد‌پور ۷. فریبا احمدی ۸. حسین مهربان ۹.هیرش رسول‌پور ۱۰. فواد محمدپور ١١. رشید احمدی ۱۲. محمدامین احمدی ۱۳. رضا زندی ۱۴. فرهاد زندی ۱۵. حسین رسول‌پور ۱۶. ایوب رسول‌پور ۱۷.حامد رسول‌پور ۱۸. صلاح‌الدین حاجی‌رسول ۱۹. محمد زندی ۲۰. سیروان محمدپور ۲۱. زانکو محمدپور ٢٢. محی‌الدین شامه.
 
مهاباد: ۱. دریا طالبانی ۲. شپول خضری ۳. سوران حسین‌زاده ۴. سالار رهوی ۵. افشین مام‌احمدی ۶. سیروان نوری ۷. ایمان عبدی ۸. فرزاد سامانی (در کرج بازداشت شده) ٩. سوران محمدی ١٠. امیر بایزیدی‌آذر ۱۱. اسرین محمدی (در تهران بازداشت شده)
 
مریوان: ١. زانیار معتمدی ۲. کاروان مینویی ۳. دانا صمدی ۴. سیروان کریم‌زاده ۵. جبار پیروزی ۶. کارو علیداد (آزاد شده) ۷. صهیب بادروج (در کرج بازداشت شده) ٨. عادل پروازە ٩. فرامرز (در تهران بازداشت شده)
پیرانشهر: ۱. کریم خلیفانی ۲. حسام‌الدین خضری ۳. رسول لاوازه ۴. رسول پیروتی ۵. پشتیوان نبی زرگتن
 
نقده: ١. عبدالله حاجی‌احمدی ۲. پیمان حاجی‌احمدی ۳. گلاویژ عبداللهی ۴. رحمان دریازی (ابراهیمی) ۵. دیاکو زردشتی
سروآباد: ۱. سلمان ادوایی (آزاد شده) ۲. سیامک ادوایی ۳. اکرم ادوایی ۴. فردین ادوایی
 
کلاترزان: ۱. امید سلیمی ۲. رحیم سلیمی ۳. آسو محمدی
ربط: ۱. بهمن یوسف‌زاده ۲. فریدون موسی‌پور ۳. فرهاد موسی‌پور
 
کرمانشاه: ۱. نسرین یزدانی‌پور (آزاد شده است) ۲. نازنین اتابکی (آزاد شده است)
سنندج: ۱. آرام یوسفی
سقز: ۱. عطا (شمال) رحمان‌زاده

 شنبه۴ بهمن ۱۳۹۹