تلویزیون العربیه ۳بهمن گزارش داد: «تحقیقات انجام شده از سوی پلیس آلمان با استناد به اسنادی که از خودرو اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که در بلژیک تحت محاکمه است نشان می‌دهد برلین تبدیل به مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا شده است. اسدالله اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ در ایالت باواریا دستگیر شد».

جواد دبیران (معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان) و از شاکیان خصوصی حقوق شهروندی علیه اسدی در پرونده جاری علیه او در آنتورپ می‌گوید: «مقاومت ایران اطلاعات مشخصی درباره سلولهای خفته رژیم ایران در سراسر اروپا دارد که توسط اسدی اداره می‌شدند. وزرات اطلاعات رژیم ایران شبکه‌یی از مزدورانش در اروپا دارد که با کمک سفارتهای رژیم اداره می‌شوند و در این رابطه از تسهیلات دیپلماتیک سوء‌استفاده می‌کنند. اسدالله اسدی در رأس شبکه اطلاعات رژیم ایران در اروپا قرار داشت».

العربیه افزود: دبیران که یک شکایت قضایی موازی را علیه اسدی در آلمان و تحقیقات جاری را کلید زده، می‌گوید: «۴۰درصد و به‌طور مشخص ۱۴۴ نشست از ۲۸۹ نشست اسدی با مزدورانش در آلمان انجام شده. این امر به دو موضوع دلالت دارد. اولاً بخش بزرگی از این شبکه در آلمان قرار دارد و آلمان صحنه فعالیت‌های رژیم ایران برای اهداف تروریستی است».

اطلاعاتی که توسط کانال یک تلویزیون آلمان فاش شد اسنادی از تحقیقات آلمان را نشان می‌دهد که از دو دفترچه پیدا شده در خودرو اسدی سخن می‌گوید. این دفترچه‌ها حاوی رمزهایی در مورد بمب سازان و رسیدهای پرداخت شده می‌باشد که العربیه توانست نسخه‌هایی از آنها را به‌دست آورد و در آن پرداختهای نقدی به افرادی که گمان می‌رود مزدور باشند و اسامی آنها به فارسی نوشته شده نشان داده می‌شود.

مقاومت ایران از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواستار موضعی قاطع‌تر در مقابل تهران و شبکه مزدورانش در اروپاست.

یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹