سحرگاه روز دوشنبه ۶ بهمن ماه، مهدی علی حسینی، کشتی گیر اهل اندیمشک در زندان دزفول اعدام شد. او به جرمی که مرتکب نشده بود  اعتراض کرده بود و می گفت بی گناه است.
اما طناب دار خامنه ای باید به گردن یکی انداخته شود.
رژیم ولایت فقیه در وحشت از اعتراض فامیل ودوستداران ورزشکار اندیمشکی مهدی علی حسینی بلافاصله بعداز اعدام اورا در بهشت زهرای اندیمشک دفن کردند.
دفن او با حضور مقامات اطلاعاتی رژیم انجام شد وفقط نفرات محدودی از خانواده اش درمحل حاضر بودند

دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹