اکبر باقری زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که بیش از یک سال است از زندان اوین به زندان تهران بزرگ تبعید شده و از ۲سال پیش باید تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت، اما همچنان مقام‌های سرکوبگر زندان از اعزام وی به بیمارستان حتی با هزینه‌های شخصی خودش خودداری می‌کنند.

دوشنبه ۶بهمن ۹۹ به‌دنبال ۲سال ممانعت از اعزام به بیمارستان، قرار شد که وی را به بیمارستان اعزام کنند. صبح بعد از ۲ساعت که اکبر باقری را در سرما در محل اعزام نگه‌داشته بودند، سوار ماشین کردند که به بیمارستان منتقل کنند اما اصغر فتحی رئیس مزدور زندان از اعزام وی ممانعت کرد و وی را به بند برگرداند.


مقام‌های سرکوبگر زندان به اکبر باقری گفته‌اند فردا وی را اعزام می‌کنند اما بهداری زندان می‌گوید که فردا هیچ اعزامی به بیمارستان ندارند.
یادآوری می‌شود که اکبر باقری در شرایط وخیم جسمی است و جانش در خطر است و نیاز به‌عمل فوری دارد.

سه‌شنبه ۷بهمن ماه ۱۳۹۹