بر اساس اخبار دریافتی از منابع مطلع، زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز بیش از دوماه است که به قرنطینه زندان مرکزی کرج منتقل شده و تحت فشار و محدودیت قرار دارد.
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در اوایل آذرماه ۹۹، پس از دادن شعار بر علیه خامنه ای و دیکتاتوری ولایت فقیه از بند ۶ به قرنطینه زندان منتقل شد.

وی پس از قرنطینه، مدتها محروم از تماس تلفنی و ملاقات بود. پس از گذشت دو ماه به تازگی امکان تماس با خانواده اش را پیدا کرده است. ولی فقط می تواند هفته ای یکبار با حضور یک مراقب تماس بگیرد.
این زندانی سیاسی مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون بالا و بیماری دیابت است. با وجود اینکه قرص فشار خون مصرف می کند، اما به دلیل استرس و فشارهای روحی و جسمی در قرنطینه فشار خونش همچنان بالا و روی ۱۵ است.
این منبع می افزاید: آقای فراحی مبتلا به بیماری قند است و باید از تغذیه مناسب برخوردار باشد که در زندان میسر نیست.

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز فارغ التحصیل رشته مهندس برق و دبیر فیزیک و ریاضی دبیرستان های تهران، در سال ۹۰ به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی و توهین به خامنه ای به سه سال زندان محکوم شد. اما پس از پرونده سازیهای متعدد به ۱۲ سال زندان محکوم گردید.
وی در ۹ سال گذشته در اثر شکنجه دچار ضایعاتی در بینایی، شنوایی و شکستگی دنده شده است. او همچنین در سال ۹۲ در زندان اوین پس از ضرب و شتم توسط عوامل زندان دچار نقض در بینایی (لکه سیاه) در چشم راستش شد که مانع بینایی چشم راست است. در سال ۹۶ نیز توسط رئیس زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج) بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به طوری که دچار ناشنوایی در گوش چپ و شکستگی پهلو گردید.

مهدی فراخی شاندیز هم اکنون بر خلاف اصل تفکیک جرائم در زندان مرکزی کرج زندانی و بیش از د وماه است که به قرنطینه زندان منتقل شده است.

پنجشنبه ۹  بهمن ماه ۱۳۹۹