به‌دنبال برگزاری جلسه بزرگداشت شهدای انقلاب اکتبر توسط جوانان شورشی در ناصریه و شعری که توسط شاعر جوان سیف‌الدین المهنا با ترجیح‌بند «عمامه خامنه‌ای به اندازه یک بند کفش ارزش ندارد» خوانده شد، وحوش خامنه‌ای در عراق درصدد انتقام و قتل شاعر جوان سیف‌الدین مهنا هستند
در این رابطه یکی از این جریانهای مزدور خامنه‌ای بیانیه‌یی مبنی بر قتل این جوان داده و برای سر او نیز جایزه تعین کرده است.
شبه‌نظامیان وابسته به رژیم آخوندی به خانه شاعر المهنا که قصیده «عمامه خامنه‌ای» را سروده ریختند ولی او در خانه نبود.
خاطرنشان می‌شود در فرهنگ اعراب بکاربردن بند کفش در مورد خامنه‌ای توهین‌آمیزترین عبارتهاست که این شاعر جوان از آن استفاده کرده است.

پنجشنبه ۹  بهمن ماه ۱۳۹۹