اعتراض کنندگان به هیأت حاکمه و وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی در لبنان بار دیگر در طرابلس دست به تظاهرات زدند و علیه فاسدان شعار سر دادند. نیروهای سرکوبگر حکومتی با به‌کارگیری ماشینهای آبپاش و شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی سعی در متفرق کردن آنها را داشتند.
تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند.
اعتراض کنندگان هم‌چنین با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به استانداری طرابلس تهاجم کردند. و ورودی مرکز پلیس را به آتش کشیدند.
به گزارش الحدث در درگیریهای شدیدی که در طرابلس رخ داد بیش از ۲۲۰تن مجروح شدند.
در بیروت نیز تظاهر کنندگان با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی ابراز داشتند و جاده ورود به پارلمان را بستند.

پنجشنبه ۹  بهمن ماه ۱۳۹۹